COMMUNITY OF PRACTICE
OPENBAAR PLANBUREAU

 

| home  |  contact  |  kerngroep  |  doel  |  werkplan  |  deelname  |  proeftuinen  |  rendementsmeters  |  methode-HMD |

 
 

 

CoP Openbaar Planbureau
Postbus 2885
2601 CW Delft
T: (015) 215 30 13
F: (015) 215 30 18
info@openbaarplanbureau.nl

 

 

 

 

 

 


Waar bestuursorganen van een gebied niet samenvallen met de contouren van een functioneel samenhangend gebied blijkt het in de praktijk een bijna onmogelijke opgave om te komen tot het ontwikkelen van een deze bestuursgrenzen overschrijdende strategie voor een dergelijke functionele eenheid. Dit probleem staat bekend als het 'regionale gat'. 

Het onderwerp regionale en ruimtelijke procesplanning het afgelopen decennium veel aandacht van de overheid gekregen. Maar niet alleen de overheid heeft zich met het onderwerp bezighouden. Zo is bijvoorbeeld in 1996 de stichting Het Metropolitane Debat (HMD) opgericht door zes hoogleraren te Delft en Amsterdam. De stichting HMD stelt zich ten doel om processen van besluitvorming te ontwikkelen die leiden tot sneller beter beslissen. Er is een interactieve methode van besluitvorming ontwikkeld, die goed aansluit bij de notie Ďontwikkelingsplanologieí. 

Het initiatief van de stichting HMD vond al vrij snel aansluiting bij diverse personen en organisaties die zich bezighielden met het ontwikkelen van regionale ruimtelijke strategieŽn. In wezen ontstond hierdoor spontaan een vorm van een Community of Practice. In de loop van 2002 is besloten om dit informele samenwerkingsverband een meer structureel karakter te geven in de vorm van een Community of Practice (CoP). Een en ander heeft ertoe geleid dat op 23 januari 2003 de oprichtingbijeenkomst heeft plaatsgevonden van de Community of Practice Regionale StrategieŽn, voortaan werkzaam onder de naam: Openbaar Planbureau.

webdesign: BERKHOUT IN BEDRIJF